Sobre el blog

Detotunpoc és el blog personal de Jordi Pascual. Es va publicar per primera vegada el 2007 tot i que després de diverses revisions, les entrades més antigues que resten daten del 2010. Al principi era quasi un laboratori de proves però com han avançat els anys ha esdevingut un lloc de publicació d'allò que crec convenient: articles d'opinió, poesia, recomanacions, notícies... Inclús en moltes publicacions faig referència a treballs paral·lels al propi blog.

Actualment residisc a Catalunya i inicie un projecte periodísitc cooperatiu a la ciutat de Sant Cugat del Vallès on també faig el programa de ràdio Punt i a part. Això explica que alguns dels continguts facen referència a la ciutat vallesana tot i que es barrege altres temes i nivells.

Tota aquesta varietat de publicacions li donen nom a l'espai: Detotunpoc. Les reflexions breus les guarde per a les xarxes socials.